Kittelfältet ǀ Brattforsheden naturreservat

Kittelfältet ǀ Brattforsheden naturreservat

Kittelfältet vid Alsterstjärnarna är ett område som är perforerat av dödisgropar.

Groparna är kraterliknande fördjupningar efter isberg som legat inbäddade i sanden. Ordet ”dödis” kommer av att isberget fastnat i bottnen och inte kan röra sig, till skillnad mot inlandsisen som hela tiden rörde sig som en stor massa och därför kallas ”levande is”. De största och djupaste groparna har små sjöar. Sundstjärn har turkosfärgat vatten beroende på förekomsten av ett växtplankton i vattnet. Kring Alsterstjärnarna och västerut mot Sundstjärnen växer äldre tallskog.

Kittelfältet vid Alsterstjärnarna

Reservatet bildades för att bevara Kittelfältets ytformer. Syftet är även att bevara skogsbestånden intakta på grund av deras pedagogiska betydelse för förståelsen av naturföreteelsen. Området ingår i EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000.

Kittelfältet ǀ Brattforsheden naturreservat

Djur och växter

Den lummiga och fuktiga miljön i Lungälvsravinerna Brattforsheden naturreservat skapar förutsättningar för växter och djur som annars hotas av utrotning på många platser. Här växer ovanliga lavar, mossor och svampar liksom flera ovanliga kärlväxter. Bland de sistnämnda hittar man bland andra strutbräken, ögonpyrola, trolldruva, springkorn, källört och orkidéerna spindelblomster och tvåblad.

Djurlivet präglas av vattenmiljön och ofta möter man både strömstare och bäver utmed älven. Under vattenytan trivs den utrotningshotade flodpärlmusslan.

Kittelfältet ǀ Brattforsheden naturreservat
Image

Vägbeskrivning:
Läge: Värmlands län, Filipstads kommun, öster om Stegelviken i sjön Alsterns södra del ca 5 km väster om Brattfors. Från Nordic Glamping ta väg 63 mellan Karlstad och Filipstad. Vägskyltning finns till reservatet ca 4 km söder om Brattfors. Det finns en parkering vardera i norra respektive södra delen.

Text är hämtat från lansstyrelsen.se

Lungälvsravinerna Brattforsheden naturreservat