Geijersdalsmossen ǀ Brattforsheden naturreservat

Geijersdalsmossen ǀ Brattforsheden naturreservat
Geijersdalsmossen ǀ Brattforsheden naturreservat

Geijersdalsmossen är en stor, orörd gölmosse med sanddyner. Den till synes karga vildmarksmiljön har ett karakteristiskt fågelliv.

Geijersdalsmossen ǀ Brattforsheden naturreservat

Området är en del av Brattforshedens mäktiga randdelta som bildades vid inlandsisens avsmältning. Hela mossen vilar på sand, vilket inte minst märks på de flygsanddyner som sträcker sig över myrens södra delar. Dynerna bildades då den plana deltaytan höjde sig över havets yta. Vinden kom då att påverka ytan och höga sanddyner bildades.

Geijersdalsmossen är ett myrkomplex där största delen utgörs av mossar, medan övriga delar är kärr. En får bara vatten från nederbörd, medan kärret står i kontakt med grundvattnet i marken. Få växtarter som lever på mossen är anpassade till mossens extremt näringsfattiga miljö. I kärren kan däremot en mera artrik och frodig vegetation utvecklas, eftersom näringstillgången är bättre.

Djur och växter

Geijersdalsmossen är en så kallad gölmosse, vilket innebär att området har en hel del små ”tjärnar” med öppet vatten. Tillsammans med kärrpartierna gör detta att fåglar som smålom, sångsvan, ljungpipare, storspov, tofsvipa, grönbena, orre och trana trivs på mossen. Bland tättingar finner man främst gulärla, ängspiplärka och buskskvätta.

Vegetationen är artfattig och utgörs till största delen av vitmossor, som också bygger upp hela myren. Exempel på typiska växtarter är ljung, odon, rosling, tuvdun, sileshår och kallgräs.

Geijersdalsmossen ǀ Brattforsheden naturreservat
Image
Image

Man kan enklast gå över Geijersdalsmossen genom att följa Brattforsleden från Kittelfältets eller Ångsågens informationsplats och söderut. Under vandringen går man på en lång flygsanddyn, Långa manen, som löper i nord-sydlig riktning. Från dynens rygg är överblicken god över området. Under försommaren är chansen att se och höra myrens fåglar stor.

Vägbeskrivning:
Läge: Värmlands län, Filipstads kommun, ca 2 km sydost och öster om sjön Alsterns sydspets. Från Nordic Glamping ta väg 63 mellan Karlstad och Filipstad. Vägskyltning finns till reservatet c:a 1,5 km söder om Brattfors.

Text är hämtat från lansstyrelsen.se