Wandelen in Brattforsheden Geijersdalsmossen

Wandelen in Brattforsheden Geijersdalsmossen
Wandelen in Brattforsheden Geijersdalsmossen

Wandelen in Brattforsheden Geijersdalsmossen. Een groot, ongerept veengebied met duinen. De ogenschijnlijk kale wildernisomgeving heeft een karakteristiek vogelleven. Het gebied maakt deel uit van de machtige randdelta van het Brattforsheden natuurreservaat dat werd gevormd tijdens het smelten van de ijskap.

Geijersdalsmossen ǀ Brattforsheden naturreservat

Het hele moeras rust op zand, wat niet in het minst te merken is aan de vliegende zandduinen die zich uitstrekken over de zuidelijke delen van het moeras. De duinen zijn ontstaan ​​toen het vlakke delta-oppervlak boven het zeeoppervlak uitkwam. Door de wind zijn er hoge duinen ontstaan. Geijersdalsmossen bestaat voor het merendeel uit moerassen. Er zijn maar weinig plantensoorten die op het veen leven, zijn aangepast aan de extreem voedselarme omgeving van het veen. In moerassen daarentegen kan zich een meer soortenrijke en weelderige vegetatie ontwikkelen naarmate de nutriëntenaanvoer beter is. Het reservaat is gevormd om het veenlandschap met zijn oppervlaktevormen, flora en fauna te behouden en om het publiek de gelegenheid te bieden deze natuurlijke omstandigheden te bestuderen. Het gebied maakt deel uit van het EU-netwerk van waardevolle natuur, Natura 2000

Dieren en planten

Geijersdalsmossen is een zogenaamd veenmoeras, wat betekent dat het gebied veel kleine “meertjes” met open water heeft. Samen met de moerassen betekent dit dat vogels zoals de wilde zwaan, kievit, groenpoortmeeuw, korhoenders en kraanvogels gedijen op het moeras. Onder de watervogels vindt u voornamelijk gele arend, graspieper en bosrietzanger. De vegetatie is soortenarm en bestaat voornamelijk uit witte mossen, die ook het hele moeras vormen. Voorbeelden van typische plantensoorten zijn heide, odon, rozet, getuft, zeefhaar en koud gras.

Wandelen in Brattforsheden Geijersdalsmossen
Image
Image

De gemakkelijkste manier om Geijersdalsmossen over te steken is om de Brattforsleden te volgen vanaf het informatiepunt van Kittelfältet of Ångsågen. Tijdens de wandeling loop je op lange zandduinen, of in het moeras over plankieren. Tijdens de vroege zomer is de kans groot om de veenvogels te zien en te horen.

Routebeschrijving:
Circa 2 km zuid oost en oost van het Alstern meer. Vanaf Nordic Glamping neem weg 63 richting Brattfors. Voorbij Brattfors neem de afslag links naar Brattforshyttan. De parkeerplaats Djupa dalen bevind zich aan de rechterkant. Vanaf daar kun je oranje gemarkeerde  wandeling volgen.

Tekst: lansstyrelsen.se