Algemene huurvoorwaarden van Nordic Glamping Outdoor & Wildlife, hierna te noemen als verhuurder Aangepaste huurvoorwaarden gedurende Covid-19 pandemie, zie onderstaande wijzigingen in rode tekstkleur.
1. Boeking
De huurovereenkomst komt tot stand op het moment dat de boekingsaanvraag per email aan de huurder is verzonden, en de huurder 15% van de boekingssom heeft voldaan. Bij een telefonische boekingsaanvraag die per email is bevestigd is de huurovereenkomst bindend en blijft men de huursom verschuldigd (zie punt 8 van deze huurvoorwaarden). Gedurende Covid-19 wordt geen aanbetaling van 15% in rekening gebracht.
2. Wijziging in de boeking
Het wijzigen van de definitieve reservering is mogelijk in onderling overleg met de verhuurder. Zie voor annuleren van een reservering punt 8 van deze huurvoorwaarden.
3. Huurprijzen
De huurder is altijd de volledige huurprijs verschuldigd, ook als de huurder later dan de overeengekomen aanvangsdatum de vakantiewoning betrekt of eerder dan de overeengekomen einddatum verlaat. De in de prijslijst genoemde huurprijzen en toeslagen voor eindschoonmaak, bedlinnen & handdoeken en elektra zijn in SEK/Euro.
4. Betaling
Gedurende Covid-19 dient de volledige huursom 14 dagen voor aankomst voldaan te zijn.
Als aanbetaling dient 15% van de totale huursom per direct te worden voldaan. Pas na ontvangst van de aanbetaling is de boekingsaanvraag definitief en is de periode gereserveerd. De totale huursom, minus de aanbetaling 15% dient uiterlijk 12 weken voor aanvang van de huurperiode te zijn overgemaakt, tenzij door de verhuurder anders beslist. Na ontvangst van de totale huursom, ontvangt de huurder, uiterlijk één week voor aanvang van de huurperiode een routebeschrijving naar de woning. Bij boekingen binnen 12 weken voor aanvang van de huurperiode dient de totale huursom per direct op de bankrekening van de verhuurder te zijn bijgeschreven. Na ontvangst van de totale huursom is de reservering definitief. De huurder ontvangt één week voor aanvang van de huurperiode een routebeschrijving naar de woning. Bij niet tijdige betaling wordt de boeking als geannuleerd beschouwd. Aanbetalingen worden in dit geval niet teruggestort!
5. Aankomst- en vertrektijden
De vakantiewoning kan op de eerste zaterdag van de huurperiode vanaf 15.00 uur betrokken worden en dient op de laatste zaterdag van de huurperiode voor 10.00 uur verlaten te worden. De Lodges kunnen kunnen op de eerste dag van de huurperiode vanaf 15.00 uur betrokken te worden, en dienen op de laatste dag van de huurperiode voor 10.00 verlaten te worden. Na afloop van de huurperiode wordt binnen 30 dagen de waarborg door de verhuurder teruggestort.
6. Verplichtingen
De verhuurder verwacht van de huurder dat deze zich in het algemeen gedraagt zoals dit van een gast verwacht mag worden. Het is niet toegestaan om beddengoed en meubilair, anders dan tuinmeubilair in de tuin te gebruiken. Het is eveneens niet toegestaan om tenten (anders dan kinder- speeltenten) in de tuin te plaatsen, tenzij anders overeengekomen. Het is niet toegestaan met meer dan 4 respectievelijk 6 personen afhankelijk van de accommodatie te verblijven. De verhuurder vraagt de huurder zorgvuldig gebruik te maken van de inventaris en de gebruikte toestellen / apparaten regelmatig na gebruik schoon te maken dan wel te ledigen. Vuilniszakken dienen op de daarvoor aangewezen plaats gedeponeerd te worden. (Richtlijnen m.b.t. het huisvuil bevinden zich in de vakantiewoning). In het vakantiehuis en de Lodges zijn hoofdkussens en éénpersoons dekbedden aanwezig. Een huisdier is toegestaan in de Lodge, meerdere huisdieren uitsluitend in overleg. Roken is verboden in de accommodaties.
7. Aansprakelijkheid
Persoonlijke eigendommen van de huurder zijn gedurende het verblijf in de accommodatie niet verzekerd. De verhuurder adviseert de huurder een goede reisverzekering af te sluiten. De huurder kan aansprakelijk gesteld worden voor de schade die door toedoen van de huurder, zijn gezinsleden of gasten worden toegebracht aan het huis, de inventaris, of het terrein. De verhuurder behoudt zich het recht voor om eventuele kosten van schade en/of (grove) vervuiling, door wie van bovengenoemde personen dan ook veroorzaakt, aan de huurder in rekening te brengen en te verrekenen met de waarborgsom. Verhuurder verzoekt daarom de huurder eventueel ontstane schade aan de verhuurder te melden. Dit voorkomt vervelende situaties! De verhuurder aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal, verlies, schade of letsel van welke aard ook, geleden tijdens of ten gevolge van een verblijf in en om zijn accommodatie. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade of ongemak ontstaan ten gevolge van natuurrampen. Ook van de aansprakelijkheid voor het onverhoopt onklaar raken of buiten werking treden van technische en / of elektrische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen tekent de verhuurder zich vrij. Bij eventuele calamiteiten verzoeken wij u contact op te nemen met de verhuurder.
8. Annuleringen
Gedurende Covid-19 wordt een flexibel annuleringsbeleid gehanteerd. Tot 7 dagen voor aankomst kan geannuleerd worden, en wordt de totale reeds voldane huursom gerestitueerd.
Bij annulering binnen 6 kalenderweken voordat het Vakantiehuis of de Lodge wordt betrokken, blijft de huurder altijd het totale factuurbedrag verschuldigd. Bij annulering tussen 6 en 12 kalenderweken voordat het Vakantiehuis of de Lodge wordt betrokken, ontvangt de huurder 50% van het totale factuurbedrag retour. Bij annulering voor 12 kalenderweken voordat het Vakantiehuis of de Lodge wordt betrokken, ontvangt de huurder het gehele factuurbedrag retour. Voor het verwerken van een annulering brengt de verhuurder € 50,- aan de huurder in rekening.
9. Vrijwaring
Ondanks zorgvuldige controle, kunnen in de website van Nordic Glamping Outdoor & Wildlife “Vakantiehuisjeszweden.com” toch fouten of onvolkomenheden zijn geslopen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Nordic Glamping Outdoor & Wildlife HB
Brattfors Norstorp
682 91 Filipstad
Org: 969789-6083